Grøn strøm

Ét blad

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug.

To blade

Elprodukter med to blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover skal der være lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke udelukkende leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.